top of page
 אתר זה מציג פעילויות ומיזמים סביב הנושא 70 שנה לישראל, שתוכננו והועברו בבתי הספר בעיר ראשון לציון.  הפעילויות תוכננו במסגרת למידה שיתופית בקהילת רכזי התקשוב בעיר, והן  משלבות מיומנויות אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. באתר ניתן למצוא תוצרים לשימושם של כלל התלמידים, לצד חומרי הוראה ותכניות לשימושם של המורים 
bottom of page